GDPR – Protectia Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către www.cosulcumerinde.ro numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.
Termeni în înțelesul Legii 677/2001:

– date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

– prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice mod, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind evoluția, starea și livrarea comenzilor, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Furnizarea datelor solicitate sunt necesare pentru validarea comenzii transmise, livrarea produselor comandate și emiterea facturii. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrării comenzii.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicită ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisă pe www.cosulcumerinde.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă aveți orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va puteți adresa la www.cosulcumerinde.ro cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.
www.cosulcumerinde.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorii de servicii de curierat.

Citiți:
Termene si Conditii
* Termeni de utilizare
* Politica de confidențialitate

POLITICI de utilizare Cookie-uri
Politica de conf. Google si Termeni şi condiţii Google